A NOSA ETAPA DE ASENTAMENTO E ECLOSIÓN

En 1978, sairá ao mercado o noso terceiro disco, Sementeira, o cal supuxo un punto culminante na nosa traxectoria que se traduciu nun maior incremento de actuacións dentro e fóra do país e nun asentamento máis que considerable da nosa presenza social e musical.