MERGULLADOS NO CONTEXTO DE LOITA E VINDICACIÓN

A nosa historia arrinca no ano 1972, xa que logo, aínda durante a ditadura franquista, nun contexto político dominado pola represión e a presenza ameazante da censura, que impedía o normal desenvolvemento das culturas consideradas non oficiais