UN NOVO SELO DISCOGRÁFICO

Considerando a oportunidade de apoiar unha iniciativa fundamental para un axeitado desenvolvemento da música do país que non nos fixese depender dos intereses comerciais das discográficas de Madrid, desta vez eliximos a discográfica acabada de crear Ruada, S. A.